Camí francès de Santiago

De Roncesvalles a Santiago l’octubre del 2011